best website templates
Mobirise

BIURO PROJEKTÓW

architektura, konstrukcje, instalacje

Dane rejestrowe
DRAFTCON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
NIP: 774-32-26-751
REGON: 363560924
KRS: 0000597918

Adres
ul. Synów Pułku 11
09-410 Płock

Dane kontaktowe
biuro.draftcon@gmail.com
tel. +48 24 364 34 34


Mobirise

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

studium wykonalności, analiza techniczno-ekonomiczna, harmonogram,
wycena nieruchomości
wyłaczenie z produkcji rolnej, ekspertyza, ocena stanu technicznego, nadzór inwestorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru,

Mobirise

Wielobranżowe projekty architektoniczno-budowlane

projekt architektoniczny, projekt konstrukcji żelbetowych , stalowych , instalacji elektrycznych i stalowych, projekt wykonawczy, warsztatowy, inwentaryzacja powykonawcza

Mobirise

Przeglądy okresowe budynków i budowli

Ocena stanu technicznego budynków i budowli.
Przegląd roczny i pięcioletni.
Przeglądy półroczne objektów o wiekich powierzchniach.

Mobirise

Projekty organizacji specjalistycznych robót montażowych

projekt montażu urządzeń specjalistycznych takich jak kolumny, kominy, wymienniki, dobór żurawi i osprzętu montażowego

Nasi klienci

O nas

Nasza firma została założona w 2005 roku pod nazwą INWESTBUD S.C.
Od 2015 kontynuujemy działalność biura projektów pod nazwą DRAFTCON sp z.o.o. sp.k.
Przedmiotem działalności jest obsługa inwestycji budowlanych w pełnym zakresie :

opracowanie studium wykonalności inwestycji
- pozyskania decyzji administracyjnych, map, badań geotechnicznych
- wykonania projektów w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej
- wykonanie projektów wykonawczych i warsztatowych konstrukcji żelbetowych i stalowych
- prowadzania inwestycji jako inwestor zastępczy
- nadzorowania budowy jako nadzór inwestorski
- wykonanie dokumentacji odbiorowej
- uzyskania pozwolenia na użytkowanie
- prowadzenie książki obiektu budowlanego z wykonaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich.
Wykonujemy ekspertyzy techniczne i projekty organizacji robót montażowych dla instalacji przemysłowych. Posiadamy praktyczne doświadczenie zdobyte podczas kierowania robotami budowlanymi na budowach, w tym dla PKN ORLEN S.A. , ABB Lummus Global , Basell Orlen Poliolefines.
Nasze kwalifikacje są potwierdzone dyplomami ukończenia Politechniki Warszawskiej, uprawnieniami budowlanymi do kierowania i projektowania bez ograniczeń w specjaloności konstrukcyjno-budowlanej  oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Nasze ostatnie projekty

biuro.draftcon@gmail.com

Napisz do nas

Zapraszamy również na stronę firmy  INWESTBUD S.C.

DRAFTCON © Copyright 2018 Mobirise - All Rights Reserved